Our aim is timeless yet contemporary design.

We discard anything that is trendy or simply reproduces some fashionable styles in architecture and decoration.

Οur main objective in every new project, regardless of scale or use, is to develop a close relationship with our clients and provide them solutions that are tailored to their individual needs.

We take pride in our attention to detail and our need to always produce something fresh.

Στόχος μας είναι ένας διαχρονικός αλλά σύγχρονος σχεδιασμός.

Προσπαθούμε να αποβάλλουμε οτιδήποτε είναι trendy ή απλώς αναπαράγει κάποια τάση αρχιτεκτονικής, αλλά αναπτύσωντας μια στενή σχέση με τους πελάτες μας επιζητούμε να τους προσφέρουμε λύσεις προσαρμοσμένες στις ατομικές τους ανάγκες.

Κάθε νέο έργο διακρίνεται για τα πρωτότυπα concepts και την σαφή κατανόηση των επιθυμιών και των αναγκών του πελάτη, η οποία εκδηλώνεται σε καινοτόμα σχέδια με έντονες αφηγήσεις.

Τέλος είμαστε υπερήφανοι για την επιμονή μας στις κατασκευαστικές λεπτομέρειες μας.

NATALIA KOKOSALAKI

Founder and Director

Natalia is the founder and director of Kokosalaki|Architecture since 2010. She is responsible for the strategic direction of the studio, driven by her ambition to create opportunities for the studio to design homes, hospitality projects and office spaces in the most interesting and challenging sites. She has a strong international background, having studied and worked in London, the Netherlands, and Spain. She graduated from the Bartlett School of Architecture, UCL, where her final project won the design award from Sir Peter Cook. She continued her studies at Technische Universiteit Delft in the Netherlands, where she received a diploma in Renovation and Historical Restoration, and then went on to graduate with a M.Arch degree in Sustainable Design from the Architectural Association in London. She has worked at the offices of Enrique Miralles Benedetta Tagliabue (2003-2004) in Barcelona, Ellis Williams (2005) in London, and decaArchitecture (2007-2010) in Athens.

Η Ναταλία είναι η ιδρύτρια του γραφείου Kokosalaki|Architecture από το 2010. Είναι υπεύθυνη για τη στρατηγική διεύθυνση του στούντιο, με γνώμονα τη φιλοδοξία της να δημιουργήσει ευκαιρίες για το στούντιο να σχεδιάζει σπίτια, ξενοδοχειακες μοναδες και χώρους γραφείων στους πιο ενδιαφέροντες και απαιτητικούς χώρους . Έχει μια ισχυρή διεθνή εμπειρία, εκπαιδεύτηκε και εργάστηκε στο Λονδίνο, την Ολλανδία και την Βαρκελώνη. Αποφοίτησε από την Σχολή Αρχιτεκτονικής του Bartlett, UCL όπου το έργο της βραβεύτηκε με έπαινο στο σχεδιασμό από τον Sir Peter Cook. Στην συνέχεια απέκτησε πιστοποιητικό ανακαίνισης και αναπαλαίωσης από το TUDelft στην Ολλανδία και μεταπτυχιακό M.Arch στον βιώσιμο περιβαλλοντικό σχεδιασμό στη Σχολή Architectural Association στο Λονδίνο. Συνεργάστηκε με τους Enrique Miralles Benedetta Tagliabue (2003-2004) στη Βαρκελώνη, Ellis Williams στο Λονδίνο (2005) και decaArchitecture (2007-2010) στην Αθήνα.

HARIS KOKOSALAKIS

Project Manager

Haris is taking our projects through to Construction Phase. He studied Civil Engineering at the Polytechnic School of the Aristotle University of Thesaloniki (1993-1999) and specialized in Project Management. He received an MSc in Construction Economics and Management from UCL (University College London) in 2000. His Thesis focused on customization and quality control of construction projects. For the past 20 years he has been involved in construction projects of various scales, as a Project Manager. He, therefore, has achieved an excellent knowledge of the Greek Construction Sector reality and has developed prosperous long-term partnerships with Greek Subcontractors and Procurers.

Ο Χάρης σπούδασε πολιτικός μηχανικός στο Αριστοτέλειο Πολυτεχνείο Θεσσαλονίκης (1993-1999) με ειδικότητα στο Project Management. Αντιλαμβάνεται το ειδικό βαρος των αρχιτεκτονικών προτάσεων μας και διασφαλίζει την ορθή εκπονησή τους στη φάση Κατασκευής. Απέκτησε μεταπτυχιακό MSc στο Construction Economics and Management από το UCL (University College London) το 2000, όπου η διατριβή του επικεντρώθηκε στην προσαρμογή και τον ποιοτικό έλεγχο κατασκευαστικών έργων. Τα τελευταία 20 χρόνια εργάζεται ως Project Manager σε κατασκευαστηκά έργα διαφόρων μεγεθών. Έχει αποκτήσει άριστη γνώση της κατάστασης του Ελληνικού κατασκευαστικού κλάδου και έχει αναπτύξει μακρόχρονες σχέσεις με Έλληνες υπεργολάβους και προμηθευτές.

CHRISTINA KARAVASILI

Architectural Designer

Christina studied at the National Technical University of Athens. During her studies she was awarded second place in the Hellenic Institute of Architect’s student competition for the Waterfront of Thessaloniki. She also collaborated with noted academics such as Dimitris Isaias and Tasis Papaioannou. After graduating she joined our office and over the years has developed into a leading position in our team, as she has been involved in projects of various scales, has contributed to acquiring permits and developed construction documentation, has organised both the office itself and its social media presence. Her personal interests include art and photography.

Η Χριστίνα σπούδασε Αρχιτεκτονική στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Κατα την διάρκεια των σπουδών της απέσπασε το β’ βραβείο στον πανελλήνιο φοιτητικό διαγωνισμό Παραλιο σήμα του Ελληνικού Ινστιτούτου Αρχιτεκτονικής. Στην διάρκεια των σπουδων της συνεργάστηκε με σημαντικους ακαδημαικους όπως ο Δημητρης Ησαιας και ο Τασης Παπαϊωάννου. Από την αποφοιτηση της και έπειτα εργάζεται στο γραφέιο μας οπού με την πάροδο λίγων χρόνων έχει εξελιχθεί σε μια ηγετική παρουσία, έναν συνεργάτη κλειδί καθώς πέρα από τη σύνθεση σε διαφορετικής κλίμακας έργα,  συμμετέχει στο τμήμα αδειών και μελέτης εφαρμογής, σε θέματα οργάνωσης του γραφείου και στα social media του γραφείου. Σε προσωπικό επίπεδο ενδιαφέρεται για την τέχνη και ασχολείται με την ζωγραφική και την φωτογραφία.

JASON VAYANOS

Architectural Designer

Jason has been central to Kokosalaki|Architecture journey since 2017. Since then, he has delivered a complete range of projects. His aim today is to support Project Architects through the Design Stages, from Site analysis through to Presentation renderings. He received his M.Arch degree with distinction from Pratt Institute in New York. He worked at Pratt as a teacher’s assistant, helping fellow graduate students with 3D software, computational design, environmental controls, and structural engineering. He was involved in the design of projects in New York before he moved back to Greece at the end of 2016, and has been working at Kokosalaki | Architecture ever since. His diverse background involved working as a graphics designer, web and application developer, and commercial representative.

Ο Ιάσονας βρίσκεται στο επίκεντρο του ταξιδιού του γραφείου μας από το 2017. Από τότε, έχει παραδώσει μια πλήρη σειρά έργων. Ο ρόλος του σήμερα είναι να υποστηρίξει τους Project Architects μέσω των Σταδίων Σχεδίασης, από την περιβαντολογική ανάλυση σε ένα εκτός σχεδίου έργου μέχρι την τελική παρουσιασή του. Απέκτησε μεταπτυχιακό M.Arch με διάκριση από το Pratt Institute στη Νέα Υόρκη, όπου επίσης εργάστηκε ως βοηθός καθηγητή και βοηθούσε τους φοιτητές στο μεταπτυχιακό με προγράμματα τρισδιάστατης σχεδίασης, παραμετρικό σχεδιασμό, περιβαλλοντικό σχεδιασμό, και στατική μηχανική. Ήταν μέλος σχεδιαστικών ομάδων σε διάφορα έργα στην Νέα Υόρκη πριν γυρίσει στην Ελλάδα στο τέλος του 2016, και δουλεύει στο γραφείο Kokosalaki | Architecture από τις αρχές του 2017. Έχει εργαστεί ως graphics designer, web developer, και εμπορικός αντιπρόσωπος.

ROZINA CHRISTODOULATOU

Permit Consultant

ARTEMIS KOPSIDA

Architectural Designer

Artemis studied Architecture at the Aristotle University of Thessaloniki where she was extensively involved in urban scale projects, while participating in numerous competitions and workshops. Artemis joined our team with a wealth of professional experience , she has worked for some of the most important Greek Architects, taking part in all stages of the architectural study. She emphasizes in residential projects, while interior design is her great passion. At the same time, she participates in the department of technical implementation studies as attention to detail is one of her most important qualities. In her personal life she is constantly busy with her young son and her love for ceramics.

Η Άρτεμις σπούδασε Αρχιτεκτονική στο Αριστοτέλειο Πολυτέχνειο Θεσσαλονίκης όπου ασχολήθηκε εκτενώς με έργα αστικής κλίμακας, ενώ συμμετείχε σε πληθώρα διαγωνισμών και ομαδικών εργαστηρίων. Η Άρτεμις εντάχθηκε στην ομάδα μας με πλούσια επαγγελματική εμπειρία, καθώς έχει εργαστεί σε μερικά από τα σημαντικότερα Ελληνικά γραφεία παιρνώντας από όλα τα στάδια της αρχιτεκτονικής μελέτης. Στο γραφείο μας μελετά κυρίως έργα ιδιωτικών κατοικιών ενώ το interior design είναι το μεγάλο της πάθος. Παράλληλα, συμμετέχει στο τμήμα των μελετών εφαρμογής καθώς η προσοχή στην λεπτομέρεια είναι από τα σημαντικότερά της προσόντα. Στην προσωπική της ζωή ασχολείται διαρκώς με τον μικρό της γιο και με την αγάπη της για την κεραμική.

DESPOINA TSIRONI

Architectural Designer – Permit Consultant

Despoina studied architecture`at the University of Patras and received her degree in 2007. She has extensive experience in residential architectural design, exterior and landscape design, and project management. She is particularly interested in studying historical monuments and sites, from Roman and Byzantine times to modern times, with work experience at Departments of Antiquities throughout Greece. She is a postgraduate student majoring in Monument Protection, with personal interests in reading, painting and mountaineering.

Η Δέσποινα σπούδασε στη Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του  Πανεπιστημίου Πατρών και έλαβε το δίπλωμα το 2007. Έκτοτε απέκτησε μεγάλη εμπειρία στην αρχιτεκτονική μελέτη κυρίως κατοικιών και εξωτερικων χώρων/κήπων και στην οργάνωση και διαχείριση έργων. Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον  στη μελέτη ιστορικών μνημείων και συνόλων, της ρωμαϊκής, βυζαντινής και νεότερης εποχής, με εργασιακή εμπειρία σε Εφορείες Αρχαιοτήτων ανά την Ελλάδα. Είναι μεταπτυχιακή φοιτήτρια με αντικείμενο την Προστασία Μνημείων, με προσωπικά ενδιαφέροντα το διάβασμα, τη ζωγραφική και την ορειβασία.

EVITA MANOLIDOU

Architectural Designer

Evita studied architecture at the University of Patras and is the most recent addition to our team. She has worked in the field of architecture in Tinos and also in Athens. Since her student years, she has been interested in the thinking that leads to architectural design. Eager to discover how memory ultimately expresses itself through form and materiality, as she began to wonder and then study in her research paper. She draws her inspiration from nature, but also everything made by human hands. Evita is currently working on a varied portfolio of bespoke residential projects, lofts and office spaces.

Η Εβίτα σπούδασε αρχιτεκτονική στο Πανεπιστήμιο Πατρών και είναι η πιο πρόσφατη προσθήκη στο δυναμικό μας. Έχει εργαστεί στον τομέα της αρχιτεκτονικής στην Τήνο αλλά και στην Αθήνα. Από τα φοιτητικά της χρόνια, την ενδιέφερε η σκέψη που οδηγεί στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό. Πρόθυμη να ανακαλύψει πώς τελικά η μνήμη εκφράζεται μέσω της μορφής και της υλικότητας, όπως ξεκίνησε να αναρωτιέται και έπειτα να μελετά στην ερευνητική της εργασία. Αντλεί την έμπνευσή της από την φύση, αλλά και καθετί που είναι κατασκευασμένο από ανθρώπινα χέρια. Η Εβίτα εργάζεται επί του παρόντος σε ένα ποικίλο πορτοφόλιο από ιδιωτικές κατοικιές, lofts και χώρους γραφείων.